videncenter energi

Plastic recycling

Projektet er et Leonardo projekt, og en del af et større projektprogram under projekt VEEES WCR.

Leonardo er EUs program for erhvervsrettet uddannelse - både grunduddannelse og efter- og videreuddannelse. Leonardo retter sig mod institutioner, organisationer, og offentlige og private virksomheder, der arbejder med erhvervsuddannelse på alle niveauer. Leonardo giver bl.a. tilskud til vidensudviklings- og nyudviklingsaktiviteter.

Formålet med Leonardo-programmet er at styrke kvalitet og nyskabelse i de erhvervsrettede uddannelser, give dem en europæisk dimension og skabe livslang læring.

Den jydske Haandværkerskole har deltaget med fokus på genanvendelse af plast i den sydlige region af Bulgarien. Projektet har været med til at øge den lokale befolkningsbevidsthed om miljøbeskyttelse ved blandt andet indsamling af affald og genanvendelse. Sideløbende har projektet højnet plastfagfolks bevidsthed om regenerering og gananvendelse af plast med opmærksomhed på mulighed for kreativitet og vækst af iværksætterånd.

Fakta

Om Leonardo da Vinci. Leonardo-programmet er opkaldt efter den store italienske opfinder, videnskabsmand og kunstner Leonardo da Vinci (1452-1519), som også er kendt for sine praktiske opfindelser. Derfor forkortes programmet til tider til LdV.