videncenter energi

KOMP-AD samarbejdet

Hvis Danmark skal være konkurrencedygtigt skal der investeres i ny teknologi og vidensdeling
I forbindelse med Danmarks iværksætteruge lancerede erhvervs- og vækstminister Anette Vilhelmsen og Danmarks Vækstråd to nye initiativer, der skal bidrage til flere produktionsarbejdspladser i Danmark.

Initiativer der skal bidrage til flere produktionsarbejdspladser i Danmark

  • Initiativ 1 - ”Kompetencesporet til øget automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder” skal gennem skræddersyede uddannelsesforløb medvirke til at modernisere produktionsprocesserne i 250 små og mellemstore virksomheder.
  • Initiativ 2 – ”Talentudvikling gennem transferspor” skal i et samarbejde mellem erhvervsskoler og virksomheder styrke talentudviklingen på erhvervsskolerne.
    Landsdækkende partnerskaber.

Projekterne gennemføres i landsdækkende partnerskaber. Projektet ”Kompetencesporet til øget automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder” har et samlet budget på næsten 40 mio. kr. (Initiativ 1), mens projektet ”Talentudvikling gennem transferspor” har et samlet budget på lidt over 26 mio. kr.

Fakta

Hvis Danmark skal være konkurrencedygtigt skal der investeres i ny teknologi og digitalisering og kompetenceniveauet på erhvervsskolerne skal hæves.

Den jydske Haandværkerskoles rolle i projektet

Den jydske Haandværkerskole er en del af et landsdækkende partnerskab (KOMP-AD), som har til formål at bidrage til øget automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder gennem test- og demonstrationsprojekter og vidensspredning. Partnerskabet modtager 9,95 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsen og op til 19,9 mil. Kr. fra Den Europæiske Socialfond.