videncenter energi

Energi i lokalsamfundet

Projekt: "Energi i lokalsamfundet" handler om Favrskov, og sætter fokus på de landsbyer som ligger udenfor den kommunale varmeplan. Vi undersøger, i partnerskab Energi Forum Favrskov (Favrskov Kommune, Favrskov Erhvervsråd og Den jydske Haandværkerskole i Hadsten) om mulige energibesparelser i lokalsamfundene, herunder optimering af varmeinstallationer, elforbrug og forbedring af klimaskærm.

I Favrskov Kommune er der fritliggende ejendomme og ejendomme i bymæssig bebyggelse, der er individuelt opvarmede ved olie- og gasfyr eller elvarme. Projektmålet er, at 50 % af alle oliefyr i kommunen skal være udfaset i 2025.

Partnerskab Energi Forum Favrskov

Favrskov Kommune ønsker at fremme brugen af vedvarende energi i varmeforsyningen udenfor byerne og har sammen med Den jydske Haandværkerskole og Favrskov Erhvervsråd etableret projekt "Energi i lokalsamfund" som både sætter fokus på mulige energibesparelser og energiforsyning i et lokalsamfund

Status på projekt

Der bliver i partnerskabet Energi Forum Favrskov arbejdet med projektet frem til 2025. Der har været fokus på både energibesparelser og konverteringsmuligheder af varmeforsyning i individuelt forsynede områder. Projektet vil i perioden været målrettet mindre lokalsamfund som ligger udenfor varmeplanen i Favrskov Kommune. I projektet er der gennemført energitjek af mere end 100 private boliger. Energitjekket har vist, at mulighederne for energibesparelser primært ligger i forbindelse med konvertering af varmeforsyning, udskiftning af vinduer og døre samt efterisolering af lofter, vægge og gulve m.v. Projektet belyser endvidere løsningsmuligheder for varmeforsyningen i forbindelse med etablering af halmbaseret varmecentral, etablering af mindre jodvarmeanlæg eller etablering af transmissionsledning til nærliggende fjernvarmevær. Desuden belyses mulighederne for gennemførelse af elsparekampagner. Favrskov Kommune vil forstærke indsatsen overfor mindre bysamfund. Dette skal bl.a. ske ved at videreføre erfaringer fra de små lokalsamfund til andre lokalsamfund. Indsatsen vil være særligt rettet mod højere anvendelse af biomasse, hvor dette er muligt, udfasning af oliefyr samt energieffektiviseringer af el- og varmeforbruget i den enkelte husstand. Indsatsen kunne omfatte aktiviteter som f.eks.:

Tilbud om energitjek og energi-ambassadør ordninger

Igangsætning af kampagner for øget anvendelse af fjernvarme, individuelle varmepumper og vedvarende energikilder
Energibesparende kampagner og aktiviteter. Læs mere om energieffektivisering i Favrskov Kommune

Deltagere

Projektet gennemføres i partnerskabet Energi Forum Favrskov, som er et samarbejde mellem Den jydske Haandværkerskole, Favrskov Erhvervsråd og Favrskov Kommune. Interessenterne i projektet: Energiselskaber og varmeværker, organisationer og råd.