videncenter energi

Energi Forum Favrskov (EFF)

Energi Forum Favrskov er en portal der samler "energien" i Favrskov Kommune, man kan besøge Energi Forum Favrskov på www.energiforum-favrskov.dk.

Energi Forum Favrskov

Energi Forum Favrskov er en portal både for den private forbruger/borger og for virksomheder i Favrskov Kommune. Som borger eller virksomhed kan man søge inspiration, tips og vejledning til, hvordan man bærer sig ad, hvis man ønsker at energiforbedre sin bolig eller virksomhed. Eller man kan søge viden om energikilder, lovgivning, tilskudsordninger og meget mere inden for energiområdet. Energi Forum Favrskov sigter også på, at virksomheder og håndværkere kan bruge portalen til at finde samarbejdspartnere, hente sparring eller dygtiggøre sig på energiområdet.

Endelig er Energi Forum Favrskov en kommunikationskanal, der samler erfaringer fra forskellige energiprojekter og annoncerer kommende begivenheder i Favrskov Kommune. Det er med Energi Forum Favrskov tanken, at både borgere og virksomheder medvirker og deltager aktivt i nyhedsformidlingen på portalen. Har man som borger eller som virksomhed lyst til at følge med i lokale energinyheder, kan man tilmelde sig et nyhedsbrev eller følge Energi Forum Favrskov på facebook, og på den måde holde sig opdateret på nyt om energi i ens lokalområde.

Formidling omkring energiaktiviteter i Favrskov Kommune sker på www.energiforum-favrskov.dk eller på Energi Forum Favrskovs facebookside. Projektet er igangsat i forbindelse med et ønske om etablering af en fælles energiportal og klimanetværk/energirådgivningscenter, som blev fremsat på Favrskov Kommunes interessentmøde i efteråret 2011.

Partnerskab Energi Forum Favrskov

Partnerskab Energi Forum Favrskov står bag initiativet, som består af Den jydske Haandværkerskole, Favrskov Kommune og Favrskov Erhvervsråd. Projektet er bl.a. finansieret ved eksterne fondsmidler fra LAG-Favrskov.

EFF logo lang 4Fny