videncenter energi

Build Up Skills

Om projekt Build Up Skills

Build Up Skills Danmark er det danske ben i et større EU-projekt, der er sat i gang i 22 forskellige europæiske lande og forventes udvidet til flere i løbet af i år. Projektet er en del af Intelligent Energy - Europe (IEE) programmet - et EU program, der understøtter energieffektivitet og vedvarende energi. Den jydske Haandværkerskole er med i aktørgruppen i Build Up Skills Danmark. Aktørgruppen kortlægger de eksisterende uddannelsestilbud i Danmark og definerer eventuelle uddannelsesbehov til opkvalificering og kvalitetessikring af danske håndværkere.

Projektmål

Den overordnede målsætning er at kortlægge de eksisterende uddannelsestilbud inden for byggeriet og efterfølgende udvikle en national køreplan for, hvordan håndværkere og installatører i byggeriet kan opkvalificeres og dermed bidrage til at indfri 2020 målene på energiområdet.

Om aktørgruppen

Samarbejdet med gruppen af aktører er væsentlig for faglige input fra relevante organisationer inden for byggesektoren og uddannelsessektoren. Aktørerne bliver løbende inddraget i analyser og drøftelser af delresultater, ligesom man har indflydelse på anbefalinger, der fremsættes i den endelige køreplan.

Aktørgruppen

Energistyrelsen
Dansk Byggeri
TEKNIQ
DS Håndværk og Industri
Håndværksrådet
Danske Arkitektvirksomheder
Dansk Industri
Forening af rådgivende Ingeniører
EVU
Danske Erhvervsskoler (Den jydske Haandværkerskole)
Byggeriets uddannelser
Industriens uddannelser
Byggecentrum
Energitjenesten
Teknologisk Institut