videncenter energi

Udgivelser

Energistyrelsen (publikationer)

Giver en god energitilstand en højere boligpris? 
Sammenhæng mellem boligers energitilstand og komfort
Analyse af elproduktions omkostninger
Analyse af forsyningssektorens effektiviseringspotentiale
Analyser af dansk erhvervslivs energiforhold
Viden om drivhusgasser og reduktionsmuligheder
Virkemiddelkatalog - potentialer og omkostninger for klimatiltag

Uddannelses- og forskningsministeriet

25.02.14 Kortlægning af behovet for energilagring i det danske energisystem

Nordic Energy Research

22.01.13 Nordic Energy Technology Perspektives

EU (barometre) - sammenligningstal medlemslande

Annual overview 2015
The State of renewable Energies in Europe 2014
The State of renewable Energies in Europe 2012
The State of renewable Energies in Europe 2011
All country specific details year 2012

Solceller

Photovoltaic barometer 2015
Photovoltaic barometer 2014
Photovoltaic barometer 2013
Photovaltaic barometer 2012
Photovaltaic barometer 2011
Photovaltaic barometer 2009

Solvarme og solenergi

Solar Thermal barometer 2015
Solar Thermal barometer 2014
Solar Thermal barometer 2013
Solar Thermal barometer 2012
Solar Thermal barometer 2011
Solar Thermal barometer 2009

Varmepumper

Heat Pumps barometer 2015
Heat Pumps barometer 2011

Vindenergi

Wind power barometer 2015
Wind power barometer 2013
Wind power barometer 2012
Wind power barometer 2010

Fast biomasse

Solid biomass barometer 2016
Solid biomass barometer 2014
Solid biomass barometer 2013
Solid biomass barometer 2012

Biobrændsel

Biofuels barometer 2011
Biofuels barometer 2012
Biofuels barometer 2013
Biofuels barometer 2014
Biofuels barometer 2015

Vedvarende energi

Renewable Energy barometer 2012
Renewable Energy barometer 2011 (hp)

Biogas og affald

Biogas and Renewable waste barometer 2014
Biogas barometer 2012
Waste barometer 2012