videncenter energi

BR18

Bygningsreglement 2018 (BR18) trådte i kraft 1. januar 2018. Bygningsreglementet indeholder krav til en bygnings indretning og konstruktion, herunder energikrav og ventilationskrav for både nybyggeri og renovering. Bygningsreglementet er tilgængelig hos Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Gældende bygningsreglement:

Bygningsreglement 2018 (BR18)

Byggelovgivningen:

Trafik-, bygge- og boligstyrelsen


Temaaften om energiregler i bygningsreglementet BR18

Torsdag d. 15. marts kl. 19-21 på Den jydske Haandværkerskole

V/ Niels Hørby Jørgensen, EnergiTjenesten Jylland-Fyn

Få helt styr på de aktuelle energiregler i bygningsreglementet BR18 i forbindelse med renovering, ombygning og tilbygning:

  • Hvornår er det et krav at der efterisoleres? - og til hvilken isoleringstykkelse?
  • Hvornår skal der foretages en retabilitetsberegning? - og hvordan?
  • Hvilke regler gælder, når der installeres et nyt varmeanlæg?
  • Hvilke muligheder ligger der i de frivillige renoveringsklasser? - og hvad er reglerne her?
  • Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med tilbygning og varmetabsberegning?
  • Hvad betyder energirenovering og valg af nyt varmeanlæg for husets energimærke?
  • Hvilken sammenhæng er der  mellem energimærke og husets salgsværdi?

Dette er blot nogle af de spørgsmål i får svar på i løbet af aftenen.

Deltagelse er gratis.

Der serveres kaffe og kage. Tilmelding er nødvendig af hensyn til serveringen, senest 12. marts. Tilmelding sker til hbh@djhhadsten.dk