videncenter energi

Kurser i energi

Du undervises i Vedvarende Energi, markedets mange forskellige energiteknologier, VE-anlæg, energioptimering, effektivisering og gældende lovgivning.

Fakta er, at der installeres flere og flere vedvarende energianlæg i Danmark, og der mangler viden på området helt fra teknisk salg til montage, gældende alle målgrupper og brancher. På Den jydske Haandværkerskole kan du få  større kendskab til bæredygtig energi. Deltag på kurserne og få kompetencer, sparring og dialog. Bliv rustet til at træffe beslutninger og vejlede inden for dit fag og hent viden om de mest rentable anlæg i forhold til omgivelser og placering samt lær om udefrakommende faktorer, korrekt montering og fornuftig drift og vedligehold. I et kursusforløb arbejder du med rigtige anlæg i drift, og får på den måde omsat det teoretiske til praksis samtidig med, at du får vejledning af en faglærer på skolen.

Er du medlem af DEF eller TEKNIQ, kan du søge om løntabsgodtgørelse, støtte til kursusudgift, befordringstilskud samt støtte til kost og logi hos El-branchens Kompetenceudviklingsfond.