videncenter energi

Kampagner, ordninger & tilskud

Tilskud til elintensive virksomheder

Elintensive virksomheder kan opnå statstilskud til lempelse af deres PSO-betaling.
Lov om statstilskud til elintensive virksomheder
Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder
Retningslinjer for statsstøtte

Energiselskabernes energispareindsats

Målsætningen for spareindsatsen er fastlagt i politisk aftale af 22. marts 2012 om den danske energipolitik 2012 - 2020.
Aftale om energiselskabernes spareindsats
Bekendtgørelse om energiselskabernes spareindsats

BedreBolig

En landsdækkende kampagne for BedreBolig. BedreBolig er en ny ordning, som gør det nemmere for boligejerne at energirenovere og tænke energiforbedringer med, når de ønsker at sætte deres bolig i stand.
Læs mere om BedreBolig
Få et gratis energitjek af dit hjem
Bedre Favrskov 

Energivenlige dæk

En landsdækkende kampagne til fremme af energivenlige dæk
Læs mere om energivenlige dæk

Målerbekendtgørelsen

Målerbekendtgørelsen stiller krav til individuel måling af el, gas, varmt vand, varme og køling i nye bolig- og erhvervsenheder, og skal være med til at motivere til lavere ressourceforbrug.
Bekendtgørelse om individuel måling

Energimærkning

Det Europæiske Råd formelt vedtaget forordningen om rammerne for energimærkning af produkter. Forordningen afløser Energimærkningsdirektivet (2010/30/EU). I forhold til direktivet og den danske energimærkningslovgivning er nogle af de væsentligste ændringer i den nye forordning, at den nuværende energimærkningsskala bliver erstattet af en ny skala, som går fra A til G for alle produktgrupper.
Forordning (26.06.17)

Lav dine egne energimærker:
EU Kommissionen har udviklet en energimærkegenerator, som har til formål at lette implementeringen af energimærkning på produkter hørende under forordningen. Med webapplikationen kan man oprette et skræddersyet energimærke til et produkt som trykfil eller til brug på nettet. Energimærkegeneratoren ligger på EU kommisssionens hjemmeside: https://ec.europa.eu/energy/eepf-labels/