videncenter energi

Videncenter Energi

Test
http://79.174.152.130/klimadag/

Videncenter Energi netværker, om temaet energi, med virksomheder lokalt, nationalt og internationalt. Vi deler viden, finder frem til hvordan vi bedst trækker på hinandens erfaringer og skaber samarbejde og synergieffekt. Videncenter Energis netværk er basis for erfaringsudveksling om teknologier og nyt på energiområdet. Vi samarbejder om udvikling, undervisning og udstyr. Den jydske Haandværkerskole (DjH) har konsulent- og formidlerrollen, og samler trådene mellem virksomheder og andre sparringspartnere samt spreder den viden vi samler gennem vores mange uddannelsesaktiviter med fællestemaet energi. I netværket opstår spændende projekter mellem virksomhederne i netværket og Den jydske Haandværkerskole. Både skolens elever og undervisere er aktive udviklingspartnere - det giver synergi og styrker begge veje.

Fokus

  • Energiinnovation
  • Optimering af kendte energiteknologier
  • Synergi mellem energiteknologier
  • At fremme bæredygtige energiteknologier

Formål

Videncenter Energi er basen hvor virksomheder naturligt mødes til erfaringsudveksling, networking m.m. og bruge Den jydske Haandværkerskoles position som formidler og uddannelsesinstitution. At vi som skole deltager aktivt i udviklings- og formidlingsprojekter sammen med både virksomheder og andre institutioner, og at der er en tydelig eksponering med fællesnævner energi på tværs af de udbudte uddannelser.

Netværk

Videncenter Energi er for alle samarbejdspartnere, er du institution såvel som organisationer eller selvstændig erhvervsdrivende, som har interesse for energiområdet, så er Videncenter Energi netværket noget for dig. Netværket er et tværfagligt netværk for virksomhedsejere fra alle brancher, organisationer og institutioner med et fælles mål - ENERGI og viden. Netværket fokuserer på kompetenceudvikling, videndeling, erfaringsudveksling, idéudvikling og drøftelse af udfordringer og problemstillinger som netværkets medlemmer tager op. Du kan tilmelde dig netværket på Videncenter-energi@djhhadsten.dk eller på Linked In