den jydske haandvaerkerskole

grundforlob paa djh

Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Det er vigtigt, at du allerede, når du søger om optagelse på uddannelsen, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. Dermed forbedres muligheden for, at du kan få din støtte til tiden.

Har du brug for specialpædagogisk støtte, skal du kontakte den sps-ansvarlige. Sammen afklarer I dit støttebehov. Hvis du har dokumentation for en funktionsnedsættelse, skal du tage den med til samtalen.

Afhængigt af hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse, du skal gennemføre, kan du få særlige former for støtte.Støtten gives på baggrund af en faglig vurdering af dit behov og skal alene bruges i forbindelse med skolehverdagen.

Et specialpædagogisk støtteforløb kan for eksempel bestå i:

  • Studiestøttetimer.
  • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.
  • Hjælpemidler (IT-startpakke) og instruktion i brug heraf.
  • Særligt udformede undervisningsmaterialer.
  • Personlig assistance og sekretærhjælp.
  • Særlige vilkår for og arbejdsformer under prøver og eksaminer.

Vil du vide mere

Vil du vide mere om SPS, så kontakt DjH's SPS-koordinator Karin Pedersen.

Video om hvordan du søger

Se også videoen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om hvordan elever og studerende søger om SPS: Video om SPS

Kontakt

Uddannelserne