den jydske haandvaerkerskole

grundforlob paa djh

Skolepraktik

Skolepraktik er for dig, hvor du endnu ikke har fået uddannelsesaftale med en virksomhed i forbindelse med grundforløbet. Det kan også være, du har mistet din elevplads, og får brug for skolepraktikken for at du kan komme på et hovedforløb.

Den jydske Haandværkerskole (DjH ) giver dig mulighed for skolepraktik indenfor fagene tømrer og tækkemand, elektriker og plastmager.

Hvad er Skolepraktik?

Er du elev i skolepraktik på DjH, er det skolen, der er din arbejdsgiver, indtil du har fundet et sted, hvor du kan gøre din uddannelse færdig. Reglerne er stort set de samme som, hvis du var ansat i et privat firma. Det vil sige, at skolen udbetaler dig løn, sørger for værkstøj og personlige værnemidler som sko og tøj m.m

Skolens mål er, at du skal ud og have en praktikaftale med en virksomhed så hurtigt som muligt. Skolepraktik må højest fylde ½ af din uddannelse. Resten af tiden skal foregå i en virksomhed, som skolen hjælper dig med at finde.

Hvad skal du opfylde for at komme i skolepraktik?

  • Du skal have afsluttet og bestået dit grundforløb indenfor det fag, som du ønsker at komme i skolepraktik i.
  • Du skal opfylde EMMA kriterierne: Egnet, fagligt Mobil, geografisk Mobil og Aktivt søgende.
  • Du skal også være tilmeldt praktikpladsen.dk.
  • Du vil blive indkaldt til en samtale med skolens erhvervsvejleder, som også vil afgøre, om du er egnet og opfylder EMMA kriterierne.

I håndbogen Skolepraktikelev på DjH finder du alle informationer om ordningen.

I retsinformation kan du læse loven til bekendtgørelsen om skolepraktik .

Det elektroniske mødested - EMU skriver udførligt om skolepraktikken.

Kontakt