Uddannelsen - køletekniker

Koeleteknikere bygger koeleanlaeg

Uddannelsen er en vekseluddannelse, der veksler mellem praktikperioder i virksomheden og følgende skoleophold. Klik og se hvad hvert enkelt skoleophold indeholder.

Grundforløb på 20 uger

Du kommer på grundforløbet til at arbejde med følgende fag: Informationsteknologi, arbejdsmiljø, førstehjælp og brand, matematik, arbejdstilrettelæggelse, kundeservice, materialeforståelse, bearbejdning- og sammenføjningsteknik, ellære, montageteknik, tegning og diagramforståelse, styring, installations- og elektroteknik.

 • Køleprocessen og grundlæggende færdigheder i opbygning af enkle køleanlæg.
 • Håndtering af kølemidler i overensstemmelse med gældende miljø- og sikkerhedsforskrifter.
 • Opbygning af el-tekniske styringer til køleanlæg.

Hovedforløb 1 (10uger)

Efter en praktikperiode i virksomheden fortsætter du på hovedforløb 1.

Under skoleopholdet arbejdes der med små køleanlæg. Til de små køleanlæg bliver du i stand til under vejledning og i samarbejde med andre at:

 • Kunne udvælge nødvendige og krævede komponenter.
 • Kunne fremstille en styringstavle.
 • Kunne tegne rørdiagrammer og kredsskemaer.
 • Bygge anlægget og sætte det i drift.

Hovedforløb 2 (10 uger)

Efter en praktikperiode i virksomheden fortsætter du på hovedforløb 2.

På skoleopholdet arbejdes der med kommercielle køleanlæg. Til de kommercielle køleanlæg bliver du i stand til at:
 • Udføre montage af kommercielle køleanlæg med tilhørende styringer.
 • Forbinde, programmere og justere elektroniske styringer.
 • Beskrive og gennemføre en procedure for opstart ved ibrugtagning af nye anlæg og foretage en indregulering af anlægget.
 • Udføre fejlfinding og fejlretning på køleanlæg ud fra dokumentation.
 • Rapportere mundtligt og skriftligt på fagligt niveau om arbejdsopgavers udførelse.
 • Udføre dokumentation, der omfatter rørdiagrammer og el-diagrammer samt betjeningsvejledning.
 • Udføre arbejdet med kommercielle køleanlæg i henhold til gældende love og bekendtgørelser.

Hoverforløb 3 (10 uger)

Efter en praktikperiode i virksomheden fortsætter du på hovedforløb 3

På skoleopholdet arbejdes der med mange forskellige typer køleanlæg. Under skoleopholdet bliver du i stand til at:

 • Dimensionere køleanlæg.
 • Udvælge passende komponenter til de beregnede anlæg.
 • Arbejde med køleanlæg med flere forskellige typer kølemidler.
 • Arbejde med industrielle køleanlæg med ammoniak som kølemiddel.
 • Kunne deltage konstruktivt i projektorienteret arbejde.

Hovedforløb 4 (5uger) - svendeprøve

Efter en praktikperiode i virksomheden fortsætter du på hovedforløb 4.

På skoleopholdet forberedes du til at kunne aflægge svendeprøve og afslutte uddannelsen. Der arbejdes med:

 • Køleanlæg på et avanceret niveau - der vælges emner inden for køleteknikken, som giver dig større forståelse for sammenhængen mellem den teoretiske viden og den praktiske kunnen og som fører frem til målet for din uddannelse.
 • Oplæg fra dig eller din gruppe, hvor der præsenteres emner for klassen som helhed.
 • Skoleopholdet afsluttes med en svendeprøve.

Svendeprøven afholdes inden for de sidste 3 uger og består af en:

 • Individuel åben teoretisk opgave.
 • Anlægsopgave der praktisk udføres i grupper.
 • En individuel røropgave med yilpasning, bukning og samling.
 • En mundtlig prøve.
 • Fremlæggelse af det samlede svendeprøveprojekt.

Udskriv

det er sjovt at vaere koeletekniker