Undervisningsform

Undervisningen har afsæt i en forløbsplan og et skema, så du altid ved, hvad du skal lave, og hvor du skal møde. Du er skemalagt til 36 timers undervisning om ugen. Derudover må du regne med tid til lektielæsning og løsning af praktiske opgaver.

Vi tilrettelægger undervisningen så teori og praktik går hånd i hånd, og så nær virkeligheden som overhovedet muligt. Du vil opleve sparring, der udvikler dig både fagligt og personligt, ud fra de kompetencer du allerede har.

På DjH tilbyder vi eleverne adgang til de fleste undervisningslokaler døgnet rundt. Vi kalder det 24-timers skole. Det giver dig og dine kammerater på skolen mulighed for at arbejde, når I er mest motiverede, og har lyst til at fortsætte selvom undervisningsdagen er forbi.

Mål med undervisningen

I selve undervisningsforløbet arbejdes der frem mod at afklare og udbygge:

  • Udannelsesafklaring og uddannelsesvalg
  • Faglig kvalificering
  • Personlig udvikling
  • Studiemæssige kvalifikationer

Udskriv

det er sjovt at vaere koeletekniker