grundforlob paa djh

Fag og delprojekter på grundforløb 1

Undervisningen på grundforløb 1 er sammensat af erhvervsfag, grundfag, valgfag og delprojekter, så fag og delprojekter supplerer hinanden.

Erhvervsfag (12 uger)

Praksisbaserede og anvendelsesorienterede fag, der medvirker til at udvikle dine faglige og personlige kompetencer samt afklare dit uddannelsesvalg.

Grundfaget dansk (20 uger)

I dansk arbejder vi både med traditionelle danskfaglige emner og med små projekter, der er målrettet din uddannelse. Der kan aflægges eksamen på E/C niveau afhængig af dit udgangspunkt.

Delprojekter

I det overordnede tema på grundforløb 1 omkring ”Din By” indgår en række delprojekter, hvor fællesnævneren er energi. I opbygningen af byen besluttes det, hvilke elementer der skal trækkes ud og ses nærmere på, og hvad der rent fysisk skal laves. Det kan være i modelform eller fuld skala, fuldt eller et delprodukt, i forhold til bolig eller erhverv. Delprojekterne laves i samarbejde med skolens afdelinger. Efter afslutning af 'Din By' fortsætter fortsætter du med delprojekter i erhvervsfagene inden for den retning du har valgt, altså nu kun i to afdelinger i stedet for fire:

  • Hos tømrerne laver du det store bord byen rent fysisk skal være på, laver huse og virksomheder i plast, gør klar til elforsyning m.m. I opbygningen af ”Din By” vil du i tømrerafdelingen også få mulighed for at opføre vægge og tage af forskellige materialer samt fremstille forskellige typer inventar. Hos plastmagerne laver du plastlegetøj eller andre produkter, der passer til ”Din By”.
  • Du vil kunne være med til at fremstille en mindre vindmølle, og se på, hvilken energi og teknik, der gemmer sig bag denne energiform. Vingerne fremstilles i glasfiber i plastafdelingen, tårnet bygges i træ hos tømrerne, og hos elektrikerne skal du have styr på kabler og dynamoen til elproduktionen.
  • Du prøver at lave din egen solcelle og se den fungere. Med udgangspunkt i solcelle og vindmølle finder du ud af, hvad energi og energiforbrug er. Hvordan det har betydning, og hvilken økonomi der skal til.
  • Energi bruges blandt andet til varme og køling. Du laver eksperimenter, hvor du undersøger hvordan varme vandrer, og hvordan du kan hindre eller hjælpe varmen med at bevæge sig. Du laver forsøg med holdbarhed af mad ved forskellige temperaturer. Hos køleteknikerne bygges et lille køle- og varmeanlæg, som kan flytte energi.
  • Du arbejder altid med håndelag og dét at have en sikker hånd, foreksempel fremstiller du din egen lille gennemgangstester (elteknisk måleapperat). Kabinettet laver du hos plastmagerne, og hos elektrikerne læser du diagrammer, lodder komponenter på print og monterer.