eux svend og student

Tværfaglige projekter

I de tværfaglige projekter arbejder EUX-elektriker- og EUX-tømrerelever sammen i mindre grupper, hvor processen løbende koordineres mellem elektrikere og tømrere. Alle projekter afsluttes enten med en rapport eller en mundtlig fremlæggelse, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Tema 2: Mærk verden

 • Projekt: Kultur
 • Projektet varer en uge.
 • Fag: Dansk, engelsk og samfundsfag.
 • Arbejdsform: Grupper bestående af 3-4 elever.

Gruppen arbejder med andre kulturer og ser på hvilken indflydelse kultur har på verden. Gruppen udarbejder en problemstilling i samarbejde med lærerne.

Projektet afsluttes med en rapport.


Tema 2: ”24-timers opgave”

 • Projektet varer 2½ dag.
 • Fag: Tømrer og elektrikere.
 • Arbejdsform: Eleverne sammensættes i tværfaglige 4 mands grupper bestående af 2 elektrikere og 2 tømrere.

Eleverne stilles over for en arbejdsopgave, med udgangspunkt i en bygningsdel fra den virkelig verden. På bygningsdelen illustrerer gruppen de problematikker/udfordringer, som kan være aktuelle i en byggeproces. Eleverne skal redegøre for hvordan eventuelle problemer/udfordringer i byggeprocessen kan løses eller afværges.

Opgaven afsluttes med mundtlig fremlæggelse.


Tema 3 & 4: Energi & byggeri og ide til produkt

 • Projekt: Målehytte
 • Projektet startes i tema 3, og gøre færdigt i tema 4.
 • Fag: Tømrer og elektrikeropgaver, fysik og matematik.
 • Arbejdsform: Grupper bestående af 4 EUX- elektrikere og 4 EUX-tømrere.

Projekt ”målehytte” er et tværfagligt laboratorieforløb, hvor der arbejdes med byggeprocesser og målinger. Der bygges en ”målehytte” hvori der monteres dampspærre for at kunne udføre BlowerDoor test. Herefter udfører elektrikerne tekniske installationer. Som en del af fysikundervisningen foretager gruppen tekniske målinger af fugt, tæthed, varme, varmetab, spænding, modstande i målehytten.

Projektet afsluttes med en rapport.


Tema 4: Fra idé til produkt

Afsluttende grundforløbsprojekt

Tømrer

Du tegner og fremstiller et anneks. Grundforløbsprojektet skal præsenteres mundtlig til en skuemester eksamen.

Grundfagene

I projektet indgår fagene samfundsfag, matematik, informationsteknologi og teknologi, som bliver en del af i standpunktskarakteren. I de resterende grundfag fysik, kemi og engelsk får du en standpunktskarakter, som afspejler dine færdigheder/niveau efter afsluttet EUX grundforløb.

Elektriker

Grundforløbsprojekt ”ide til produkt” som skal præsenteres mundtlig til en skuemester eksamen ved en praktisk prøve (1 dags arbejde) og en intern teoretisk afslutningsprøve.

Afslutning

Der afsluttes med en mundtlig fremlægges i tømrer- og elektrikerfagene, samt et udvalgt grundfag.

Alle eksaminer/prøver skal bestås før du kan fortsætte på efterfølgende hovedforløb eller i skolepraktik.

Faktaboks - EUX

Varighed
EUX-elektriker: 5 år
EUX-tømrer: 4 år og 2 mdr.
EUX-plastmager: 5 år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding
Optagelse på eux-uddannelsen

Sådan søger du - se filmen

Download folder
EUX-elektriker
EUX-tømrer
EUX-plastmager