eux svend og student

Aarhus Universitet

EUX-tømrer og -elektriker (H1) besøger fysisk institut

Om at læse fysik på universitetet

Først fik vi en rigtig god gennemgang af en studerende, som fortalte hvad det vil sige at læse fysik. Der blev fortalt om hvad det vil sige at være studerende og tage ansvar for egen uddannelse. Alle EUX elever har mulighed for at læse fysik på universitetet når de er færdige, der skal blot løftes et par fag til et lidt højere niveau hvilket kan gøres hen over en sommerferie.

Om lavtemperaturfysik

En studerende fortalte om lavtemperaturfysik, som handler om hvordan modstanden ændrer sig i en elektrisk leder når temperaturen bliver lavere. Nogle lidt specielle "ledere" udviser det man kalder for superledning, hvilket vil sige at modtanden i materialet (superlederen) bliver 0, ikke tæt på 0, men 0. En videreudvikling af dette vil på sigt gøre at vi kan overføre elektrisk energi unden nogen form for ledningstab. Ledningstabet i DK udgør i dag 876.000.000 kWh. dvs, at hvis en gennemsnitshusstand bruger 10.000 kWh, ryger der 87.600 kWh af et husstands elforbrug ud til fuglene.

I laboratoriet

Hvad sker der når en væske går fra væskeform til gasform. EUX eleverne udregnede her volumen af en kugle og anvendte idealgas ligninngen, for at bestemme om overgangen fra væske til gasform skete efter de fysiske love. Der blev her anvendt flydende nitrogen, hvis kogepunkt er -195°C. Herefter skulle modtanden i en ledning undersøges ved samme lave temperatur. Eleverne anvendte måleinstrumenter til måling af strøm og spænding, hvorefter modtanden udregnes ved hjælp fra Ohms lov. Desuden fandt vi den kritiske temperatur for en superleder og det sidste forsøg biste Meissner effekten, som er den, der gør at en magnet kan svæve ovenpå en superleder.

Rundvisning i kælderen under fysisk institut

På vores tur rundt mødte vi først den lille accelerator, hvor der kan fremstilles positroner, som er elektronens makker (bare ikke i vores normale verden). Visionen er at man kommer til at fremstille alle de stoffer vi kender i dag, men som antistof, og hvis antistof og normalt stof mødes, bliver det til energi og alt stof er væk!! Vi så et apparat til datering af stoffer med kulstof14 metoden. Metoden bruges til at finde ud af hvor gamle ting er, ved at kigge på indholdet af kulstof. Sidst så vi Mars-tanken, som bruges til at teste udstyr, der skal med på kommende Mars-ekspeditioner, da tanken både kan lave tryk, temperatur, vind og sandstorme som på Mars.

En fantastisk dag, og stor tak til Århus Universitet (AU)

Faktaboks - EUX

Varighed
EUX-elektriker: 5 år
EUX-tømrer: 4 år og 2 mdr.
EUX-plastmager: 5 år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding
Optagelse på eux-uddannelsen

Sådan søger du - se filmen

Download folder
EUX-elektriker
EUX-tømrer
EUX-plastmager