grundforlob paa djh

Fagligt indhold - Kombineret 10. klasse

Kombineret 10. klasse varer 40 uger (et skoleår). Undervisningen er en kombination af grundfag og erhvervsfag. Forløbet skal bidrage til en afklaring i forhold til uddannelsesvalg.

I løbet af 10. klasse er: 1 introuge, 1 sundhedsdag, 2 uger med VFU og en eksamensuge og særlige dage, som giver eleverne mulighed for at arbejde kreativt, innovativt og undersøgende med fagene. Det kan være ekskursioner til virksomheder, besøg på byggeprojekter, tværfaglige forløb med grundfagene eller teambuilding.

 

Om undervisning i erhvervsfag (24 lektioner ugentlig)

Undervisningen i erhvervsfagene skal give eleven et indtryk af, hvad uddannelsen indeholder. Samtidig skal undervisningen sikre eleven en række generelle kompetencer i forhold til uddannelsesparathed, samarbejdskultur, konfliktløsning, kommunikation.

Beskrivelse af erhvervsfag:

Erhvervsfag 1

En erhvervsintroduktion som omfatter metoder, der kan styrke din kompetence til at udføre en arbejdsopgave under hensyntagen til arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi. Endvidere omfatter faget introduktion til nogle erhvervstypiske arbejdsopgaver og processer, der kan styrke dine forudsætninger for at træffe et valg af fagretning.

Erhvervsfag 2

(Arbejdspladskultur, praktikpladssøgning, samfundsfag, herunder samarbejdslære, virksomhedslære, psykologi og planlægningsprocesser). Undervisningen integreres hvor det er relevant med andre fag i grundforløbet. Erhvervsfag 2 varetages af dansk i samarbejde med samfundsfag, og indgår i tværfaglige projekter og innovationsugen.

Erhvervsfag 3

Faget er om arbejdsplanlægning. I forløbet får du viden om metodelære, innovation, faglig kommunikation, faglig dokumentation, arbejdsplanlægning, proces, fremdrift og samarbejde.

EL: Introduktion og øvelser

I faget får du viden om og værktøjer til at regne på mindre, eltekniske problemstillinger inden for Ohms Lov og Effektloven og selvstædigt designe en mindre relæstyring. 

Køleteknik: Introduktion og øvelser

Du får indblik i varmepumpeteknik, el-teknik, termodynamik såvel praktisk som teoretisk. Den praktisk del omfatter opbygning af en vandbåren kreds med pumpe, varmegiver, beholder ”hus” m.m., hvor delene skal fremstilles efter udleverede maskintegninger. Kredsen kobles med eksisterende køleanlæg og idriftsættes ud fra et givet styringsprincip. 

Tømrer: Introduktion og øvelser

Du får mulighed for at få et dybere kendskab til tømrerfaget og får på den måde et bedre udgangspunkt for at vælge uddannelse. Der arbejdes primært i værkstedet i 4 mandsgrupper. Vi arbejder fra teori til praksis. I teori arbejder vi med idéudvikling, tegningslære og materialekendskab. I værkstedet afprøves ideerne, konstruktionerne laves og eventuelle forbedringer foretages undervejs. Undervisningen vil hovedsageligt foregå i værkstedet, hvor der er fokus på at opøve færdigheder i korrekt brug af håndværktøj på en sikker og tilfredsstillende måde. 

Plast: Introduktion og øvelser

Du får mulighed for at få et dybere kendskab til plastfaget og får på den måde et bedre udgangspunkt for at vælge uddannelse. Vi arbejder med tidsplaner, beregning af emner og materialeforbrug. Afgratning, renskæring, finish og dokumentation med afsæt i ekstrudering, termoformning og plastsvejsning

Om undervisning i grundfag (12 lektioner ugentlig)

Undervisningen i grundfagene tones i retning af det erhvervsfag der undervises i den pågældende periode, således at grundfagene i hver periode indeholder mindst et tema, som er erhvervsfaglig tonet.

  • Dansk
  • Matematik
  • Fysik/kemi
  • Engelsk
  • Samfundsfag

 

VFU, virksomhedsforlagt undervisning (2 uger)

Obligatoriske VFU-uger, hvor eleven selv finder praktikplads - mulighed for ekstra uger (efterårsferie, påskeferie). 

Fakta om 10. klassestilbuddet i Favrskov Kommune

Vælger man at gå i 10. klasse i Favrskov Kommune, har man mulighed for at vælge mellem 3 spor.

  • Spor 1: Praktikspor
  • Spor 2: Ungdomsuddannelsesspor
  • Spor 3: Kombineret 10. klasse

På Den jydske Haandværkerskole tilbyder vi den kombinerede 10. klasse, som giver direkte adgang til GF2 på den almindelige erhvervsuddannelse (EUD). Vi gør opmærksom på, at påtænker man at gå videre med en erhvervsuddannelse (EUX) efter 10. klasse, skal man vælge ungdomsuddannelsessporet (Spor 2).

Kontakt