grundforlob paa djh

Kombineret 10. klasse og GF1

I 2022 er det ikke muligt at tage kombineret 10. klasse og GF1 på Den jydske Haandværkerskole.

Info om kombineret 10. klasse og GF1 for årgang 2021

Med en 10. klasse på Den jydske Haandværkerskole får du et indblik i livet som elev på en erhvervsskole. I 10. klasse modnes du, så du lettere kan træffe et valg omkring, hvad du skal efter folkeskolen.

Efter endt 10. klasse på Den jydske Haandværkskole har du mulighed for at starte direkte på GF2 - enten hos os eller på hvilken som helst anden erhvervsskole. 10. klasseforløbet giver nemlig samme adgang som et GF1 forløb, så du sparer 20 uger, hvis du går erhvervsvejen.

På forløbet kommer du til at stifte bekendtskab med de fire uddannelsesretninger, som Den Jydske Haandværkerskole udbyder. Du får et godt indblik i, hvordan det er at være på en arbejdsplads og hvilke krav, der stilles til dig fremadrettet inden for de forskellige erhverv.

På forløbet er der fokus på, at du bliver så dygtig som overhovedet muligt. Derfor forventer vi, at du som elev deltager aktivt i forløbets forskellige elementer og bidrager konstruktivt i klasserummet. Du får brug for din hjerne, når I skal arbejde med innovative metoder og processer.

Der arbejdes bevidst med evnen til at samarbejde og vidensdele, så du bliver i stand til på egen hånd at tage stilling til problemstillinger, du møder i skoledagen.

Du kan se frem til et år med spændende undervisning i skolens fire studieretninger, og vi håber, at du i 10. klasse på Den jydske Haandværkerskole kan se din fremtid på en erhvervsuddannelse.

Læs mere om det faglige indhold ved at klikke her

Find bekendtgørelser og undervisningsplaner ved at klikke her