elektrikeruddannelse

Prøve - Elektriker

Før du kan gå videre med elektrikeruddannelsen efter grundforløb 2 gælder:

 • Du skal bestå en prøve på grundforløbet for at komme videre på hovedforløbet (H1). For at være egnet til hovedforløbet skal grundforløbsprøven været bestået med karakteren 02.
 • Fagene matematik og fysik kan udtrækkes til eksamen. De skal også beståes med karakteren 02 for at give adgang til H1.
 • Endvidere skal de fire certificeringer være gennemført og bestået:
  • Grundkursus i førstehjælp.
  • Elementær brandbekæmpelse.
  • Mini L-AUS (L-AUS er et begreb for sikkerhed ved arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer.Det er forkortelse for Lavspændings Arbejde Under Spænding).
  • Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling med videre af rulle- og bukkestillads.
 • Ifølge EVU forudsættes dansk E-niveau gennemført på GF1, ved tidligere uddannelse eller realkompetence ( For eksempel i 10. klasse) eller på egen hånd, hvis niveauet ikke er opnået ved begyndelsen af GF2. Der undervises ikke i dansk.
 • Når prøven er bestået, skal du have opnået grundlæggende viden på udvalgte områder indenfor elektrikererhvervet. Vurderingen her af foretages ud fra en række overgangskrav.

 

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Sådan søger du - se filmen

Download folder

Elektriker