elektrikeruddannelse

Fag på grundforløbet - Elektriker

Grundforløbet (GF2) på elektrikeruddannelsen er temaopdelt. Du arbejder med forskellige elfaglige teoretiske og praktiske problemstilliger. Derudover bliver du undervist i matematik og fysik. Grundforløb 2 på elektrikeruddannelsen supplerets af fire certifikater, som du skal bestå for at gå videre til hovedforløb 1 (H1).

Certifikater:

 • Grundkursus i førstehjælp.
 • Elementær brandbekæmpelse.
 • Mini L-AUS (L-AUS er et begreb for sikkerhed ved arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer.Det er forkortelse for Lavspændings Arbejde Under Spænding).
 • Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling med videre af rulle- og bukkestillads.

De fire temaer på GF 2:

 • Lystænding.
  Du lærer at planlægge en installation for et givent rum eller et hus. Det vil sige, at du skal vælge det rigtige tændingssystem.
 • Innovation.
  Tværfagligt arbejde, hvor du samarbejder med tømrerelever.
 • Styring.
  Motorstyring handler om, at få en motor til automatisk at styre for eksempel en garageport, et transportbånd, en pumpe til et tankanlæg eller en elevator.
  Dit hus.
  I hustemaet arbejder du med dokumentation for en boliginstallation i henhold til gældende love og regler.

Læs mere om fagene i den lokale uddannelsesplan. Vælg aktuelle undervisningsforløb på teknologi, byggeri og transport.

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Sådan søger du - se filmen

Download folder

Elektriker