elektrikeruddannelse

2.4 Design og installation af CTS-anlæg

Modul 2.4 handler om Installation af styrings- og reguleringsanlæg for indeklima i bygninger. Gennem undervisningen i modulet udvikler du kompetencer – hvor du:

 1. Selvstændigt kan designe, installere, måle, afprøve, fejlfinde, programmere og konfigurere CTS-anlæg.
 2. Ud fra et energieffektiviserings synspunkt, kan udarbejde beskrivelse for CTS-anlæggets funktioner og systemkomponenter.
 3. Kan programmere anlægsfunktioner i forhold til belysnings-, varme-, brugsvands- og ventilationsanlæg. Herunder brugen og konfigurering af PID funktion.
 4. Kan idriftsætte og indregulere CTS-anlægget efter alm. kendte metoder.
 5. Kan programmere og konfigurere en grafisk brugerflade.
 6. Kan opsætte dataopsamling og udføre databehandling til brug for energiopsamling og energioptimering af anlæggets drift.
 7. Kan programmere alarmfunktioner i forhold til uhensigtsmæssig drift.
 8. Kan udføre service og vedligeholdelse på CTS-anlæg.
 9. Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 10. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning.
 11. Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 12. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Faglige mål

På modulet er der fokus på CTS-anlæggets komponenter og opbygning, anlæggets virkemåde samt CTS-styring og SET software. Køleteknik i HVAC-anlæg, og gældende lovgivning på området.

Vi kigger på varme- og ventilationsrelaterede målesystemer. Du får kendskab til temperaturmåling og flow, herunder reguleringsteknik. Du lærer om dokumentation i form af PI diagrammer, alarmhåndtering. Hvordan du udfører kvalitetskontrol og vejleder kunden.

Personlige mål

Vi fokuserer på eleverne samarbejder og vidensdeling om at få de forskellige udstyrsdele til at kommunikere med hinanden.

Der arbejdes bevist med udvikling af din evne til samarbejde og selvstændig stillingtagen.

Du udarbejder en rapport, der indeholder fyldestgørende dokumentation af hele konfigurationen på en måde, så en anden person vil kunne fejlfinde og udbygge installationen.

Mundtlig overhøring foregår i par, og varer 30 minutter - med individuel bedømmelse. I bedømmelsen vægtes også din samarbejdsevne og engagement i den daglige undervisning. Den mundtlige overhøring danner grundlag for din standpunktskarakterer.

Du skal medbringe egen Windows-PC med administrator-rettigheder.

Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 2.4 Indeklima med CTS og HVAC

 • Lærlingen kan installere styrings- og reguleringsanlæg for indeklima i bygninger.

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker