den jydske haandvaerkerskole

Topmoderne udstyr til erhvervsskoler

Videncenter for håndværk - bæredygtighed, klimarenovering og byggeri. Det mobile videncenter kommer til eleverne i stedet for omvendt. Det er spækket med det nyeste udstyr, der kan nås online fra hele landet.

mobilt teknologicenter

Den 23. august åbnede Merete Riisager det nye Videncenter for håndværk - bæredygtighed, klimarenovering og byggeri på Learnmark i Hosens, der er base for videncentret, som også Den jydske Haandværkerskole (DjH) og Roskilde Tekniske Skole er en del af. Hjertet i videncentret er to mobile teknologi centre (MTC) bygget op i containere ud fra tanken om, at videncentret skal komme til eleverne på landets erhvervsskoler og ikke omvendt. Den enkelte skole kan booke MTC’erne uafhængigt af hinanden for en periode, hvor der i undervisningen er fokus på bæredygtighed, klimarenovering og byggeri.

MTC’erne indeholder det nyeste udstyr og er opbygget på Den jydske Haandværkerskole. Den ene med fokus på bolig den anden på industri. I opbygningen er der trukket på kompetencer inden for DjH’s værkstedsfunktion, der dagligt vedligeholder tekniske installationer og undervisningsudstyr på skolen. Værkstedsfunktionen har været bistået af faglærere fra områderne automation, bygningsautomatik og overvågning, også DjH’s IT-afdelingen har deltaget.

En lang række erhvervsuddannelser kan i fremtiden få glæde af MTC’erne. Et undervisningsforløb er opbygget som en 40-20-40 model, hvor de første 40% bruges på forberedelse af MTC’ernes ophold på skolen. Opholdet af cirka en uges varighed svarer til de næste 20%, hvorefter de sidste 40 % bruges til efterbehandling, når MTC’eren er kørt videre, da den er online 24/7.

På DjH vil tømrer, el og køl benytte sig af det moderne udstyr som MTC’erne er spækket med. De ser for eksempel på data vedrørende produktion fra solceller, røggastemperaturer på træpillefyr og temperaturer i forbindelse med klimaskal.

videncenter bygges op paa djh

Det indeholder MTC’erne

Det begyndte med skitser på et whiteboard, der udviklede sig til mere regulære arbejdstegninger og billedet af, hvad MTC’erne skulle indeholde tog form. En del virksomheder har vist interesse for projektet og sponsoreret større eller mindre dele af udstyret. Völund har leveret en varmepumpe og Danfoss gulvvarmestyring i MTC’eren med fokus på bolig samt stillet sig til rådighed med råd og anvisning. Siemens har været sparringspartner på opsætning og installation af en række PLC’ere i MTC’erne.

Da containerne ankom til DjH var de tomme. Al elektrisk installation – føringsveje, lys og netværk m.m. har DjH stået for i koordinering med tømrer- og VVS-arbejdet udført af virksomheder udefra. Opbygningen kan betegnes som version 1 i projektet, der løbende udvikles og udbygges.

MTC’eren, der udgør industrimodulet, indeholder: Pillefyr, svejserobotcelle, virtuel svejsning, siemens plc-udstyr og 3-D printer.

Boligmodulet indeholder: Luft/vand-varmepumpe, lysstyring, et kar med permeabel belægning og seks moduler med forskellige typer isolering med og uden dampspærre.

I begge MTC’ere er der ophængt en stor touchskærm, hvor udlæsning af data kan følges via en hjemmeside, der også kan følges fra pc’en, når MTC’en er rejst videre.

installationer i mtc paa djh

Det kan MTC’erne bruges til

MTC’erne kan bookes online og de kan bruges til at understøtte undervisning, talentarbejde, camps, masterclasses, seminarer og konferencer.

På DjH kan de for eksempel bruges af og til:

  • Tømrere der arbejder med klimaskal og skal påvise temperaturer omkring isolering og dampspærre.
  • Køleteknikere der arbejder med og optimerer varmepumpeinstallationer.
  • Elektrikere der arbejder med dataopsamling i forbindelse med solcelleanlæg eller fjernstyring af automatiske anlæg. 

MTC = mobile teknologicentre

opbygning af mtc til undervisning