den jydske haandvaerkerskole

Politisk debat på Den jydske Haandværkerskole

Salen var fyldt af unge mennesker under uddannelse, da ni politikere stille op til 1½ times debat på Den jydske Haandværkerskole. Eleverne der repræsenterede alle skolens uddannelsesretninger både inden for eud- og eux-uddannelserne, var velforberedte med spørgsmål til politikerne.

Politikerne i panelet, der var fra DF, V, C, SF, S, D, EL, ALT og LA, lagde ud med hver to minutter, hvor de kort præsenterede sig selv og deres politiske mærkesager. Derefter blev der åbnet for 50 minutters debat med spørgsmål fra salen.

Mange af de 200 fremmødte elever er førstegangsvælgere, og havde nu muligheden for at blive lidt klogere på politik, før det første kryds skal sættes. Spørgsmålene spændte bredt, og der blev debatteret alt fra miljø, energi, elbiler og kollektiv transport over skat, svindel, topskat og mindsteløn til pension og velfærd med gratis tandlægebesøg. Eleverne var optaget af politikerbesøget, deltog aktivt og koncentrerede og tonen i panelet var afdæmpet og positiv. I erkendelse af, at det nogle gange forholder sig modsat, skilte de to sidste bemærkninger fra salen sig ud fra de øvrige. En elev ønskede generelt mere soberhed i politiske debatter, og efterlyste mindre mudderkastning og en mere positiv og saglig debat op til et valg. En anden efterspurgte et fag i folkeskolen, hvor man lærer at behandle hinanden ordentligt. Begge bemærkninger udløste stort bifald fra salen og inspirerede måske indirekte politikerne til at anvende ordet ’samarbejde’ i deres afslutningsrunde.

Interesserede elever

I arrangementet deltog elever på hovedforløbene, der er minimum 1 – 1½ år inde i deres uddannelse. Men også de yngre grundforløbselever, hvor mange af dem er under 18 år, er interesserede i landets politik og har efterspurgt et lignende arrangement for dem. Det arbejdes der i øjeblikket på at få afviklet en af de kommende uger.
”Da både politik og samfundsforhold er vigtige elementer i et ungt menneskes uddannelse og dannelse, lægger vi gerne en politikerdebat ind i undervisningen i et valgår. Det er positivt med et stort fremmøde og engagerede elever”, siger direktør Henrik Øelund.

Politikerne i debatpanelet var:

  • Claus Kvist Hansen (DF)
  • Michael Aastrup Jensen (V)
  • Mona Juul (C)
  • Niels Callesøe (SF)
  • Daniel Toft Jakobsen (S)
  • Inger-Marie Tryde Martensen (D)
  • Søren Egge (EL)
  • Torsten Gejl (ALT)
  • Jens Meilvang (LA)

politisk debat p djh

Politikere svarer på spørgsmål fra elever ved en politisk debat på DjH. Ni politikere og omkring 200 elever deltog i debatten, og spørgsmålene fra salen handlede blandt andet om miljø, skat, pension og velfærd.