den jydske haandvaerkerskole

Ole Kirk's Fond har doneret penge til DjH

LEGO koncernens Ole Kirk’s fond har doneret et større beløb til Den jydske Haandværkerskole (DjH). Beløbet er øremærket til udstyr i plastafdelingen, hvor det vil medvirke til, at plastmagereleverne møder et højteknologisk og fuldt opdateret værksted, når de er på skole.

Det nye udstyr i plastværkstedet vil give plastmagereleverne nye og flere muligheder. Nogle vil dygtiggøre sig i et moderne produktionsapparat, som de måske kender fra deres praktikvirksomhed, andre vil stifte bekendtskab med nye teknologier. For begge parter betyder det, at de kommer tilbage efter et skoleophold med nyeste viden om teknologier inden for plastproduktion, og er dermed bedre klædt på til at indgå i dialoger omkring deres arbejdsopgaver.

”Vi er meget glade og taknemmelige for den store donation”, siger områdeleder Allan Rasmussen, plastafdelingen. ”Det nye udstyr bringer dele af vores periferi- og følgeudstyr op på et højt teknologisk niveau. Det er med til at højne plastmageruddannelsen og gør, at vi kan bringe vores elever ud over det obligatoriske faglige niveau. Det betyder yderligere udfordringer for dem, der går efter at blive de dygtigste på deres fagområde.”

Det går pengene til

Beløbet fra Ole Kirk’s fond bruges til opgradering inden for sprøjtestøbnings-, laboratorie- og periferiudstyr, og går blandt andet til:

Udvidelse af robotbestand

Robotterne flytter emnerne fra sprøjtestøbemaskinen og indgår i efterbearbejdningsprocessen. Eleverne trænes i at programmere robotterne til i et samarbejde med sprøjtestøbemaskinen at udføre en samlet opgave.

Laboratorieudstyr

Plastråvaren gennemgår en analyse for flyde-, styrke- og brudegenskaber.

Dataopsamlingssystem

Med censorer monteret i værktøjet opsamles data til for eksempel kvalitetssikring.

3D-scanner

Scanner til kvalitetskontrol og målerapporter.

Sprøjtestøbeværktøj

I en sprøjtestøbemaskine indgår et udskifteligt værktøj til produktion af de enkelte emner. Der indkøbes blandt andet et nyt 2-komponent værktøj til støbning af picnicbestik. Værktøjet kan lave både ske, kniv og gaffel.