den jydske haandvaerkerskole

Grundskoleelever har valgfag i tømrerafdelingen

Østervangskolen i Hadsten og Den jydske Haandværkerskole (DjH) har i fællesskab skabt rammer og indhold i valgfaget ’byggeværkstedet’, der foregår i tømrerværkstedet på DjH. Det giver eleverne fra 7., 8. og 9. klassetrin en mulighed for et kig ind i en virkelighedsnær verden før valg af ungdomsuddannelse.

 Det er en anderledes måde at have valgfag på, når undervisningen foregår i tømrerværkstedet på DjH.
”Det er sjovere end sløjd, man kan lave større ting, det er mere frit, og vi er med til at bestemme selv”, er Marie Louise Elisabeth Brun-Jensen og Rasmus Boe Gravgaard enige om. Marie Louise og Rasmus går i 8B på Østervangskolen i Hadsten. Selvom de begge har andre planer med deres uddannelse, har forløbet åbnet deres øjne for, hvad en erhvervsuddannelse kan tilbyde, og de anbefaler det gerne.

”Det var meget sværere end forventet”, forklarer de, ”der var mange flere dele end vi troede og målingerne skulle være helt nøjagtige for at godt resultat”. Der er ingen tvivl om, at forløbet har givet dem respekt for håndværket. Holdet fra Østervangsskolen har valgt at bygge to salgsboder, som skal bruges ved skolefestivalen den 17. maj – måske til salg af slushice og popcorn. Eleverne har været med til hele projektet fra tegninger på auto-cad til det færdige resultat.

Chris Klitte Thomasen er underviser i tømrerafdelingen, og har stået for undervisningen af grundskoleeleverne.
” Vi begyndte med at lave en fuglekasse, så alle kunne få en fornemmelse af, hvordan det er at arbejde med træ. Der blev målt, streget og savet”, fortæller Chris, der samtidig pointerer at efter fuglekassen, var det vigtigt at eleverne byggede noget, som de kunne få med hjem til skolen.

Der var plads til 15 elever på holdet, men interessen var langt større.
”Ideen er god, den appellerer til de unge, og der kommer fokus på erhvervsuddannelse og de mange muligheder, der ligger på det område. Vi håber at kunne gøre det igen til næste år”, siger Chris.

Eleverne ser nye muligheder

Skoleleder Jens Damkjær fra Østervangskolen betegner forløbet som et pionerprojekt og et godt et af slagsen.

”Det har været en succes og vi er meget glade for samarbejdet”, siger han og tilslutter sig håbet om en gentagelse. Tilbuddet gælder elever fra 7., 8., og 9 klassetrin, og indgår i deres undervisningsdag som et valgfag, hvor undervisningen foregår på DjH. Jens Damkjær påpeger, at det for nogle elever har været en meget udviklende proces.

”At arbejde her og se eud-eleverne i værkstederne ved siden af kan få nogle af dem til at se anderledes på tingene, det åbner døre, de ser muligheder og får større selvtillid,” siger han.
Jens Damkjær ser forløbet som den praktiske intelligens folkeskolen mangler til at støtte op om den boglige intelligens, der undervises i, og at det kan være en portåbner til både eud- og eux-uddannelserne. Derfor er det godt, at man helt fra 7. årgang er med i det, så eleverne tidligt får kendskab til de muligheder, der ligger for valg af ungdomsuddannelse.

grundskoleelever i tomrervaerksted

Rasmus og Marie Louise, glade repræsentanter fra 8 B, Østervangskolen, ved salgsboden som de er ved at bygge i tømrerværkstedet. Deres skolekammerater arbejder på gulvet med at få taget færdigt, så boden kan blive samlet og klar til brug ved skolefestivalen i maj.