den jydske haandvaerkerskole

GF2 elever traf rigtigt uddannelsesvalg

Sommerferien nærmer sig og for mange unge mennesker betyder det afslutningen af grundforløbet (GF2) på drømmeuddannelsen. De skal nu i praktik på en virksomhed, før de vender tilbage til skolen igen på det første hovedforløb.

På DjH har eleverne på GF2 på plastmager- og køleteknikeruddannelsen været sikre på deres valg af uddannelse, og alle har lavet aftale med en praktikvirksomhed. De fleste af eleverne har boet på skolehjemmet, mens de gik på grundforløbet og har undervejs opbygget varige sociale og faglige relationer.

”Det er dejligt, når eleverne møder til undervisningen med et spørgsmål, som de har drøftet aftenen i forvejen. Måske i værkstedet eller over et spil bordfodbold i caféen”, siger underviser Glenn Weinriech, kølafdelingen.

De fleste køleteknikerelever bor på skolehjemmet og Glenn Weinriech har bemærket, at det både har stor betydning for de sociale- og de faglige kompetencer. Holdet får et godt sammenhold, når de også mødes efter skoletid og den gode stemning tages med ind i klasselokalerne. Et andet væsentligt element omkring de stabile elever er, at de alle har været sikret en læreplads allerede tidligt i forløbet. Det giver ro ikke at skulle tænke på, at man skal søge læreplads samtidig med, at man går i skole.

Troels Nymark Pedersen, der er underviser i plastafdelingen er enig i, at både praktikpladssituationen og skolehjemmet har betydning for, at eleverne gennemfører grundforløbet.
”Vi arrangerer træffedag, hvor virksomheder, der søger lærlinge, kommer på besøg for at snakke med eleverne. Der laves aftaler om en uges erhvervspraktik for eleverne, og det ender ofte med en praktikaftale”, siger han. Samtidig lægger han vægt på betydningen af kostskolen og studiemiljøet både med hensyn til åbne værksteder, lektiehjælp og rammerne for fritidsaktiviteter. Eleverne opbygger gode relationer til hinanden og til de medarbejdere, der er omkring dem, og som støtter dem i deres uddannelsesforløb – både fagligt og efter skoletid.

”Dit barns fremtid” - skolehjem

Kampagnen ”Dit barns fremtid” har blandt andet fokus på hvilken positiv betydning et skolehjemsophold har for en elev på en erhvervsuddannelse – eud eller eux. De har talt med en række unge mennesker, der er under uddannelse, og som bor på skolehjem. På DjH talte de med Hans Kristoffer, der uddanner sig til eux-elektriker, og det kom der både en artikel og en video bragt i TV2 ud af, hvor Hans Kristoffer viser rundt på DjH.

Læs mere om kampagne "Dit barns fremtid".