den jydske haandvaerkerskole

Genåbning af DjH

Læs her om:

* Information om genåbningen af DjH.
* Mistet elevplads.
* AMU-uddannelser under en coronatid.
* Infomøder for nye grundforløbselever foregår i en video.

Skolen er åben for telefonisk henvendelse:
Mandag til torsdag kl. 7.45   - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00


UVM meddelte den 17. maj, at skolehjem nu også bliver åbnet for elever, der kan indkaldes i fht. fase 2 i genåbningsstrategien. Der vil i løbet af mandag den 18. maj blive afholdt møde mellem UVM og parterne for en klarlægning af retningslinjer herfor. På baggrund heraf vil skolehjem og uddannelsesområderne tilrettelægge det enkelte holds tilbagevenden til undervisning på DjH.

Alle elever, der aktuelt er i et skoleforløb, modtager information om, hvordan deres undervisning tilrettelægges.
 
Vi opdaterer løbende her på siden. 
 
Læs mere om genåbningen på UVM's hjemmeside:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning

Mistet elevplads

Har du på grund af Danmarks nedlukning i forbindelse med coronasituationen fået ophævet din uddannelsesaftale, eller kan du ikke få forlænget din nuværende korte uddannelsesaftale så send en ansøgning til Den jydske Haandværkerskole om at komme i skolepraktik.

Du skal skrive en motiveret ansøgning, hvor du kort redegør for din situation. Den sender du sammen med dit CV til praktikaftaler@djhhadsten.dk. I emnefeltet skriver du 'optagelse i SKP'.

AMU-uddannelser

Der afholdes for tiden kun få AMU uddannelser på skolen. Det er desværre ikke muligt at gennemføre uddannelserne, da de omfatter praktisk orienteret undervisningen i værkstederne, og kan derfor ikke gennemføres som fjernundervisning. 

Vi har har i fase 2 af genåbningen af DK fået mulighed for igen at gennemføre plastcertificeringskurser. Se mere på efteruddannelseuddannelse.dk, hvor du også skal tilmelde dig.

Infomøder for nye GF1 elever

På grund af corona-krisen og de restriktioner, den indebærer, kan vi desværre ikke tilbyde nye grundforløbselever, der skal begynde på GF1 og EUXGF1, et infomøde på skolen. I stedet informeres der om skolestart i en video.

 

Opdateret den 18. maj