den jydske haandvaerkerskole

Efterårets offentlige foredrag i naturvidenskab

Oktober og november, tirsdage Kl. 19.00 – mødetid kl. 18.45. Se programmet under 'læs mere'.

På Den jydske Haandværkerskole, i auditoriet, Teknisk Akademi ellemosevej 36.

Gratis adgang alle er velkomne.


Tirsdag d. 8. oktober

På rumkrydstogt ud i Solsystemet

Af astrofysiker Hans Kjeldsen

Vi tager på et rumkrydstogt og oplever en række fascinerende naturscenerier i solsystemet. Vi ser på planeter, deres måner og småplaneter, asteroider og kometer hvor betagende billeder og målinger afslører verdener, der er meget anderledes end jorden.  


Tirsdag d. 22. oktober

Snedige bakterier

Af mikrobiologerne Rikke Louise Meyer og Lars Peter Nielsen

Bakterier er langt mere end vi forestiller os, og er ikke bare små encellede kræ. De danner organiserede samfund med avancerede arbejdsfordelinger, og de er i konkurrence, krig, alliancer, elektriske ledningsnet og massekommunikation. Hør om gode og onde biofilm, samt besynderlige elektriske bakterier.


Tirsdag d. 29. oktober

Viden om vand

Af kemiker Søren Rud Keiding

Vand er ikke kun et simpelt molekyle. Sløret bliver her løftet for vands mange forunderlige egenskaber, og vi hører, hvordan vandmolekylerne i samspil med hinanden spiller en vital rolle i biologiske- og klimarelaterede processer på jorden.


Tirsdag d. 5. november

Mennesker i klimaets brændpunkter

Af Lars From, Klaun Dohm og klimaforsker Sebastian Mernild

Tag med to journalister på en rejse jorden rundt til klimaets brændpunkter hvor mere og mere ekstremt vejr forandrer levevilkårene for helt almindelige mennesker. Og hør om disse menneskers skæbner set i et videnskabeligt perspektiv.


Tirsdag d. 12. november

Hvordan is og vand dannede Danmark

Af geofysiker David L Egholm og geolog Nicolaj Krog Larsen

Det er tydeligt, at istiderne har præget landskabet i Danmark. Hør hvornår og hvordan de danske smeltevandssletter og morænelandskaber blev skabt, og hvordan istiderne stadig i dag har indflydelse på landskabets udvikling.


Tirsdag d. 19. november

Forædling af mennesket – før og nu

Af zoofysiolog Tobias Wang

I begyndelsen af 1900-tallet spillede biologividenskaben en vigtig rolle i fremkomsten af arvehygiejne og eugenik. I dag skaber genterapi og genetiske tests etiske dilemmaer. For eksempel når vi bliver syge, er pårørende, får børn eller fravælger at få dem. 


Tirsdag d. 26. november

Luften vi indånder

Af kemiker Marianne Glassius og miljømediciner Torben Sigsgaard

Luft er ikke det rene luft. Gasser og skadelige partikler i atmosfæren påvirker vores helbred og gør mange syge. Her fortæller en kemiker og en læge om kilder til luftforurening, og om hvordan forskellige stoffer indvirker på vores miljø, klima og helbred.


 Se nærmere programbeskrivelse