den jydske haandvaerkerskole

Dobbelt genbrug af plast

Plastafdelingen og elever på EUX-plastmager grundforløb, plastmager H2 og plastspecialist er alle vigtige medspillere i et projekt, der omfatter både en sprøjtestøbeform af genbrugsplast og en polet lavet af havplast.

”Det er soft tooling og recycling, når innovation og bæredygtighed mødes på bedste vis”, forklarer underviser Troels N. Pedersen fra plastafdelingen på DjH.

Ser man på forbrugernes indkøbsmønstre gennem tiderne, er de gået fra køb af det nødvendige til køb af det, den enkelte har lyst til. Hvor det tidligere gav mening at masseproducere, er der nu en konstant efterspørgsel på nyheder, og det stiller store krav til produktionssystemer. Plastafdelingen har taget udfordringen op og som en del af undervisningen testet fremstilling og anvendelse af soft tooling (blødt værktøj).

”Normalt er sprøjtestøbeværktøjer lavet af stål og beregnet til at masseproducere et emne gennem en lang årrække. Vi har testet muligheden for at genanvende plast til fremstilling af et værktøj, der kan være velegnet til produktion af en mindre batch”, siger Troels N. Pedersen.

Genbrugsplast til form og emne

Materialet, der er anvendt til sprøjtestøbeformen, er plast, der har været brugt i elevernes undervisningsforløb, når de skal lære at håndtere de store sprøjtestøbemaskiner. Plastemnerne er blevet granuleret på ny og derefter ekstruderet til 3D-printertråd, der er anvendt til 3D-print af sprøjtestøbeformen. Og genanvendelsen fortsætter. I 3D-formen kan der støbes en polet, der også er et genbrugsprodukt. Poletten er støbt af havplast indsamlet af EUX-plastmagerelever langs Djurslands kyster, hvorefter det er sorteret og granuleret.

”Der er indtil nu produceret 50 poletter uden slitage på formen, så forsøget er en succes. Vi arbejder nu videre med mere komplicerede 3D-printede værktøjer. Og vi skal teste grundprincipperne om parametrene til indkøring af værktøjet, for at se om vi kan overføre de kendte parametre fra stålforme til plastforme”, siger Troels N. Pedersen.

3 d print af sproejtestoebeform

3D-print af støbeform. Printtråden er fremstillet af genbrugsplast fra elevernes arbejde i plastafdelingens værksted.

polet af havplast sproejtestoebning

Poletten er støbt af havplast i den 3D-printede form, der her ses i sprøjtestøbemaskinen.

Fakta
Til projektet bidrog:

  • EUX-plastmagere, GF1: Indsamling af havplast. Tema: Plast og miljø.
  • Plastmagerelever H2: Genanvendelse af sprøjtestøbte emner fra undervisningen. Emnerne er regenereret og pelleteret og derefter ekstruderet til 3D-printertråd. Tema: Procesoptimering.
  • Plastmagerelever: Tegning og 3D printning af værktøjet/formen til støbning af poletten. Tema: Produktudvikling.
  • Plastspecialister: Fremstilling og design af ekstruderingsværktøj i undervisningsforløb om Solidworks (CAD).