efteruddannelse

Energi- og andre kurser

På Den jydske Haandværkerskole kan du både tilmelde dig AMU- og IDV kurser. IDV kurserne er specielt tilrettelagte kurser, som vi skræddersyr til en bestemt branche eller virksomhed. Vores IDV kurser kan være åbne kurser for en særlig gruppe medarbejdere, eller det kan være lukkede virksomhedsspecifikke kurser. De åbne kurser er for alle interessenter, så tilmeld dig hvis nedenstående kurser er noget for dig.

Kursus 1: Bæredygtig energi, hvad er det og hvorfor gør vi det - åbent kursus

Få overblik over mulighederne med alternative forsyningskilder, anlægstyper og den politiske sammenhæng. Bliv klædt på så du kan deltage i sparring og dialog, og bliv rustet til at træffe beslutninger i forhold til bæredygtige energikilder.

Kursus 2: Solceller - åbent kursus

Få forståelse for forskellige paneltyper, vekselretteres funktion og typer, montage og gældende love og regler på området. Du får indblik i anlæggenes forventede ydelse, optimal placering, nettilslutning, beregninger og praktiske målinger på paneler og anlæg.

Kursus 3: Varmepumper - åbent kursus

Du får teoretisk viden om varmepumpe- og køleteknologi. Du får en forståelse af projektering, installation, drift og vedligehold af et køle-/varmepumpeanlæg. Du lærer at sikre, at et anlæg fungerer driftsikkert, økonomisk optimalt og miljørigtigt.

Kursus 4: Energirigtig belysning - åbent kursus

Kurset giver dig overblik over de muligheder, der er indenfor energirigtig belysning, og du introduceres for lysberegninger, lysstyring og optimeringsmuligheder og tilbagebetalingstid. Vi kommer også omkring gældende lovgivning på området.

Kursus 5: Energioptimering af bygninger - åbent kursus

Du lærer om korrekt monteret dampspærre og betydningen samt tæthedsprøvning, termografering og isolering i forhold til gældende energikrav og BR10 i forhold til eksisterende byggeri og nybyggeri. Du får forståelse for tæthedsprøvning og termografi, og lærer hvordan teknologierne kan bruges i praksis.

Kursus 6: Energioptimering af anlæg - åbent kursus

I undervisningen om bæredygtig energi og optimering, er det vigtigt, at vi også kigger på optimering af eksisterende driftsanlæg i dit område (ventilation, pumper og styring). Vi sætter fokus på drift, produktion, økonomi og sikkerhed.

Kursus 7: Luftsolvarme - åbent kursus

Vi ser på varmekapacitet i luft, forskellen mellem den relative og den absolutte luftfugtighed og på indeklima og sundhed. Du lærer om opbygningen af et anlæg og kombinationsmuligheder. Du får overblik over teoretiske beregningsmodeller og på beregning af ydeevne med hensyn til affugtning og opvarmning.

Kursus 8: Auto CAD-kurser - 2 moduler

Deltagerne lærer at udføre bygningstegninger og redigere en simpel grundplan samt et snit i et mindre hus i tegneprogrammet A-CAD.