COVID-19 info

Opdateret 10. januar:

Covid-19 er en samfundskritisk sygdom. På DjH gælder derfor følgende retningslinjer, så vi undgår spredning af COVID-19.

Alle, der kommer på DjH, skal derfor benytte visir/mundbind og på forespørgsel fremvise et gyldigt coronapas.

Hovedreglen omkring Covid-19 på DjH = Brug Covid-19 gruppen til sparring inden du går i gang.

Mobilnummer på DjH's corona-vagthavende: 89 370 200.

Mail: covid@djhhadsten.dk.

Krav om test

DjH indfører Covid-19 selvtest mandag og onsdag morgen med virkning fra og med d. 19 januar 2022.

Det er obligatorisk at deltage i test, med mindre man kan dokumentere, at man er fritaget fra test efter de gældende regler.

Vil man efter reglerne ikke deltage i test, henvises man til offentlig kviktest med efterfølgende fremvisning af testresultatet.

Selvtest-pakkerne omdeles i afdelingerne, hvor underviseren tager testkits med til egne hold.

Øvrige medarbejdere får udleveret selvtest-kit af nærmeste leder.

Nær kontakt

Du er en nær kontakt, hvis du opfylder et af nedenstående kriterier: Det gælder for både børn og voksne.

 1. Du bor sammen med en person smittet med covid-19
 2. Du er kærester med en person smittet med covid-19
 3. Din værelseskammerat på en efterskole, højskole, lejrskole e.l. er smittet med covid-19
 4. En person, du har overnattet ved eller som har overnattet hos dig, er smittet med covid-19

Hvis du samtidig har været tæt på en smittet person i nedenstående periode, er du nær kontakt: 

 • Smittet person med symptomer:Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
 • Smittet person uden symptomer:Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter. 

Du vil typisk få besked om, at du er nær kontakt, ved at blive kontaktet af den person, som er blevet smittet.

Dette anbefales du at gøre:

Hvis du er nær kontakt, fordi du bor sammen med en person, der er smittet eller du tilsvarende har været tæt på en smittet person (fx en kæreste eller overnattende gæster): 

 1. Gå straks i selvisolation
 2. Bliv testet dag 4 med PCR test og dag 6 med offentlig kviktest efter du sidst var sammen med den smittede person.
 3. Ophæv din selvisolation hvis din PCR-test dag 4 er negativ men lad dig alligevel test dag 6.
 4. Hvis du har fået 3. stik skal du ikke gå i selvisolation, men du anbefales en hurtigtest hurtigst mulig samt PCR-test på dag 4 og hurtigtest på dag 6.

Gå dog straks i selvisolation, hvis du udvikler symptomer på covid-19 eller får et positivt testsvar.

 1. Kan du holde afstand til smittede og har haft covid-19 inden for de sidste 12 uger (fra datoen for positiv test), skal du ikke gå i selvisolation eller blive testet, medmindre du får symptomer. Du kan blive bedt om dokumentation.  
 2. Hvis du ikke kan holde afstand til den smittede, anbefales du også at gå i selvisolation, selvom du har fået 3 stik eller har haft covid-19 inden for de sidste 12 uger.

Øvrige kontakter

Har du været tæt på en person med covid-19, som du ikke bor sammen med, kan du stadig være i risiko for smitte med Covid-19. Du er dermed ”øvrig kontakt” til en Covid-19 smittet. Du er derfor ”øvrig kontakt”, hvis en person i din omgangskreds eller en person du dagligt eller regelmæssigt omgås er blevet smittet, fx: 

 • Kollegaer, du har stået eller siddet ved siden af på arbejde
 • Personer du har spist frokost eller middag med
 • Gæster i dit hjem 
 • Personer du har været til møde med eller haft undervisning med og siddet ved siden af
 • Klassekammerater i stamklassen
 • Skolehjemselever, som du ikke deler værelse med
 • Hvis du har deltaget i en begivenhed med en eller flere smittede
 • Hvis du gennem Smitte│stop appen, har fået oplyst, at du er en ”øvrig kontakt”

Retningslinjer for ’øvrig kontakt’:

 1. Bliv testet med hurtigtest hurtigst muligt
 2. Bliv testet på 4. dagen efter du sidst havde kontakt med den person, som er smittet.
 3. Er du ”Øvrig kontakt” via Smitte│stop appen så tag en hurtigtest hurtigst mulig.  

Du vil typisk få besked om, at du er ’øvrig kontakt’ ved at:

 • Blive kontaktet af en person, du kender, som er blevet testet positiv.
 • Du får besked via Smitte│stop appen.
 • Blive kontaktet af ledelsen på din arbejdsplads/uddannelse/anden institution 

Hvis du bliver eller har været syg:

Hvornår er du smittefri og kan ophæve din selvisolation?

Hvis du har symptomer:

Du regnes for smittefri og kan ophæve din selvisolation 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet. Du kan også ophæve din selvisolation efter 10 dages sygdom, hvis du på det tidspunkt har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin), føler du har det betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v.

Hvis du ikke har symptomer

Du er smittefri og kan ophæve din selvisolation 7 dage efter, at du fik taget testen. Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktiv virus, selv om du er rask og ikke længere smitter. Det er altså ikke nødvendigt at have en negativ test for at kunne vende tilbage til arbejde, skole m.v.

Hvor længe efter en Covid-19 sygdom er man dækket af immunitet?

12 uger efter dato for positiv test, hvilket sidestilles med det 3. stik mod Covid-19.

Krav om mundbind/visir

På DjH skal man bære værnemidler (Mundbind eller visir) på sin færd rundt på DjH på nær, når man er i undervisning/på eget værelse – og man som medarbejder sidder i møde eller er i lærerværelser og lignende. Undervisere kan selv vælge om de vil bruge værnemidler eller ej – i undervisningssituationen.  

Der er undtagelser til kravet om brug af værnemidler:

 • Børn under 12 år
 • Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner, for eksempel mundbetjent kørestol
 • Personer, som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind og visir, for eksempel personer med hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst

Elever, kursister og deltagere, der mener, at de er undtaget fra kravet om at bære mundbind eller visir, skal oplyse uddannelsesinstitutionen herom og fremvise relevant dokumentation for, at den pågældende er undtaget fra kravet om mundbind eller visir. Covid-19 gruppen på DjH skal herefter informeres og vil så vurdere om der gives dispensation, eller om eleven, kursisten eller deltageren skal bruge mundbind eller visir – og hvis ikke, bedes forlade skolen. 

Krav om coronapas

Reglerne gælder for alle, der bevæger sig rundt indendørs på skolen: Det vil sige elever, kursister, deltagere, alle DjH medarbejdere inkl. ledelsen, samt besøgende (fx skuemestre og håndværkere, men ikke leverandører).

Undtagelser for kravet om fremvisning af gyldigt coronapas

 • Elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) samt personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne.
 • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en COVID-19-test.
 • Personer under 15 år.
 • Personer, der af skolen eller institutionen ikke vurderes at være omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 14 dage gammelt.

Skolen kan træffe individuel beslutning om ovenstående fritagelser.

Stikprøvetests

DjH gennemfører mindst to gange ugentligt stikprøvekontrol af, om elever, lærlinge, kursister og besøgende har et gyldigt coronapas. 

Elever, kursister, deltagere eller besøgende, der ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan bortvises.

Læs mere fra myndighederne på www.coronasmitte.dk.

Coronatest

DjH tilbyder ikke mulighed for COVID-19-tests

DjH opfordrer alle elever, lærlinge, kursister, ansatte og andre med daglig gang på DjH til at lade sig teste 2 gange ugentligt - også selvom man er færdigvaccineret eller har været smittet med Covid-19 for mere end 12 uger siden.

Sociale arrangementer

DjH skal så vidt muligt undgå sociale arrangementer på tværs af hold/klasser. Hold/klasser skal så vidt muligt holdes adskilt indtil myndighederne ændrer beslutning. 

Gennemføres sociale arrangementer på DjH er der krav om fremvisning af gyldigt coronapas, ligesom at det er en god idé umiddelbart inden arrangementet, at alle har taget en kviktest.

DjHs ledelse har kompetence til at vurdere, om afholdelse af arrangementer er forsvarligt under hensyntagen til sundhedssituationen og skolens forhold.

Symptomer

Oplever du symptomer som for eksempel feber, luftvejsinfektion/vejrtrækningsproblemer, kulderystelser, muskelsmerter, ondt i halsen, hovedpine, diarré, kvalme/opkast, skal du blive hjemme.

Hvis du bor på skolehjemmet, skal du blive på eller gå til dit værelse: